W poniedziałek odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu klubu, który został wybrany na ostatnim Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym.

Prezes klubu Grzegorz Wieczorek złożył wniosek o powołanie w klubie Kierownika Sekcji Piłki Nożnej. Zarówno prezes, jak i członkowie zarządu wskazali, aby funkcję tę objął Wiesław Kucharski, który następnie wyraził zgodę.

Funkcja ta była pełniona ostatni raz ponad 10 lat temu przez Pana Czesława Tomalę, a jeszcze wcześniej przez Pana Franciszka Radzika.

Kierownik Sekcji Piłki Nożnej będzie odpowiedzialny za kontakty z kierownikami drużyn, trenerami, kwestiami związanymi z transferami, drużynami oraz szeroko rozumianymi sprawami piłkarskimi. Kierownik Sekcji ściśle będzie współpracował z Prezesem oraz zarządem klubu. Nowemu Kierownikowi Sekcji życzymy owocnej pracy na tym stanowisku!

Ponadto członkowie zarządu poruszyli tematy sportowe wszystkich naszych drużyn, kwestie przygotowań do sobotniego turnieju oraz planowanych prac zarządu. Również członkowie zarządu, podobnie jak w poprzednich kadencjach, na każdym posiedzeniu będą przekazywali z własnych środków darowiznę na rzecz klubu.

Kolejne posiedzenie zarządu planowane jest na koniec lipca lub początek sierpnia.