Od poniedziałku do soboty drużyna juniorów Przełomu będzie brać udział w obozie dochodzeniowym, który mógł zostać zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Bestwina.

Podopieczni trenera Rafała Piotrowskiego po raz pierwszy na zajęciach spotkają się w poniedziałek, 26 lipca o godzinie 11:00 na naszym stadionie.

1. Miejsce wykonania zadania: Boisko na stadionie w Kaniowie
2. Odbiorcy zadania: zawodnicy z roczników 2004-2007 
3. Czas realizacji zadania: 26-31 lipca
4. Liczba osób biorących udział w zadaniu: 20

I. Założenia programowe. Cele kształcenia i wychowania:
1. Rozwój umiejętności techniczno- taktycznych
– panowanie nad piłką
– współpraca formacji
2. Wybrane elementy kinezjologii edukacyjnej- zyskanie większej świadomości roli ciała w uczeniu się 
3. Sport jako metoda ucząca dążenia do celu, konsekwencji, pokory i szacunku.
II. Zawarty kontrakt:
1. Opracowanie norm i zasad , które uczestnik ma przestrzegać podczas zajęć
2. Ustalenia zostaną zapisane w formie regulaminu oraz zobowiązują uczestnika do jego przestrzegania
III. Zakładane rezultaty realizacji programu:
1. Nauka zespołowego działania, strategii i gry fair-play – praca w zespole to podstawa sukcesu.
2. Kontrola nad piłką, doskonałe strzały i celne podania, a także efektowne dryblingi.
3. Integracja grupy i budowanie zaufania w zespole.

W programie przewidziano między innymi zajęcia piłkarskie, teoretyczno-relaksacyjne, mecz towarzyski, posiłki dla zawodników oraz wyjazd integracyjny do Energylandii w Zatorze.