Zarząd

Kadencja Zarządu Klubu w latach 2021-2022:

Prezes – Grzegorz Wieczorek
Wiceprezes – Tadeusz Bodzek
Sekretarz – Mirosław Kołodziejczyk
Skarbnik – Józef Maziarz

Członkowie zarządu:
Grzegorz Ciućka – Kierownik Klubu Kibica
Wiesław Kucharski – Kierownik Sekcji Piłki Nożnej
Andrzej Piekiełko
Antoni Wojsław

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Marian Antos
Jan Fajfer
Przemysław Szczepaniak