Historia

Początki klubu sportowego w Kaniowie sięgają już lat 20-stych poprzedniego wieku. Opierając się na relacjach najstarszych mieszkańców Kaniowa wynika,
że już w 1928 roku na terenie Kaniowa powołana została organizacja Oświatowe Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych, które posiadało takie sekcje jak: lekkoatletyczna, gimnastyczna i piłki nożnej. Nauczycielami w/w sekcji byli Jan Brzeźniak, Genowefa Krawczyk i Emil Gałuszka. Pierwsze boisko powstało na dzierżawionych łąkach w pobliżu stawu obok potoku „Młyńskie”. Działania wojenne przerwały działalność Organizacji, ale z inicjatywy garstki ludzi, już w marcu 1945 roku reaktywowano Robotniczy Klub Sportowy Kaniów, zarejestrowany w podokręgu Bielsko-Biała.
Działacze społeczni, na czele z Władysławem i Franciszkiem Gałuszkami, Mieczysławem Kamieńszczykiem i Franciszkiem Polokiem, otrzymali z parcelacji teren pod boisko piłki nożnej na pastwisku dworskim na tzw. Strumieńcu, a obok niego wybudowali barak z szatnią dla zawodników.
W następnym roku przystąpiono do rozgrywek. Robotniczy Klub Sportowy Kaniów przydzielony został do klasy „B” grupy Biała – Oświęcim.
W pierwszych latach powojennych, w 1945 roku, w drużynie piłki nożnej występowały rodzeństwa: Emil Gałuszka, Franciszek Gałuszka, Józef Gałuszka, Franciszek Kóska, Mieczysław Kóska, Roman Kóska, Emil Buchta, Stanisław Buchta, Alfred Studnicki, Edward Studnicki, Józef Borgieł, Franciszek Fołtyn, Alojzy Furczyk, Władysław Godula, Mieczysław Kamieńszczyk, Stanisław Walaszczyk, Tadeusz Wójcikiewicz i wielu innych.
W latach 1946-1948 Klub przechodził różne reorganizacje i przynależności.
W tym czasie działacze sportowi z Kaniowia, między innymi Panowie: Góra, Tomala, Kóska, Ochman, Pietraszko podjęli starania o nowy grunt z terenów gminnych pod budowę boiska piłkarskiego o doskonalszym standardzie niż dotychczasowe. Urząd Gminy pozytywnie ustosunkował się do starań działaczy sportowych, przekazując tym samym teren pod budowę nowego boiska. Niezwłocznie w Kaniowie przystąpiono do prac budowlanych, wkrótce wynik tych prac został sfinalizowany, a kaniowianie mogli cieszyć się ładnym boiskiem w centrum swojej miejscowości. I tak do dnia dzisiejszego w miejscu tym drużyny Klubu toczą swoje rozgrywki sportowe.
Oficjalnego otwarcia stadionu dokonano w 1949 roku, rejestrując Klub pod nazwą: Ludowy Zespół Sportowy Kaniów, który został zgłoszony do rozgrywek w klasie „C”.
W latach 1955-1957 szkoleniowcem drużyny seniorów był Emil Buchta, ówcześnie czynny zawodnik Czechowickiej „Stali”. W 1958 roku ku radości wszystkich kaniowskich sympatyków piłki nożnej, Klub uzyskał awans do klasy”B”.
W 1973 roku LZS Kaniów przejął nazwę „Przełom” od patronackiego zakładu pracy, jakim była Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przełom” Kaniów.
W latach świetności Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom”, staraniami ówczesnego prezesa Klubu Leonarda Kozaka, wzniesiono nowy budynek Klubu, zastępując tym samym małe i niewygodne pomieszczenie dla zawodników, znajdujące się w suterenach budynku Gromadzkiego. Przez sporo czasu kaniowska drużyna prowadziła rozgrywki w klasie „B”, dopiero w 1990 roku Seniorzy zapewnili sobie awans do klasy ”A” w podokręgu Tychy.
W 1999 roku drużyna prowadzona wówczas przez trenera Andrzeja Zdrojewicza uzyskała awans do Klasy Okręgowej. Rok ten był jubileuszowym dla naszego Klubu, obchodziliśmy wówczas 50-tą rocznicę powstania Klubu. Drużyna seniorów w klasie okręgowej utrzymała się do 2001 roku zasilając ponownie szeregi „A” klasy, ale już w nowych strukturach organizacyjnych, bo w Beskidzkim Okręgowym Związku Piłki Nożnej, który to powstał po reorganizacji PZPN.

Jubileuszowe tradycje zostały podtrzymane w 2004 roku, kiedy to przypadły obchody 55-lecia powstania Klubu, wtedy to po raz kolejny pod wodzą trenera Andrzeja Zdrojewicza „Przełom” wywalczył awans do klasy Okręgowej.
I tym razem obecność seniorów z „Przełomu” w klasie Okręgowej nie trwała długo, wynikiem czego drużyna z Kaniowa prowadzi już długoletnie rozgrywki w A-klasie, a obecnie w podokręgu Bielsko-Biała.

Aby umożliwić rozwój innych dyscyplin sportowych oraz zainteresowań kulturalnych pośród mieszkańców Kaniowa i tym samym zasilić szeregi LZS „Przełom” Kaniów, ówczesny zarząd działający w latach 50-tych postanowił rozszerzyć sekcje Klubu, i tak staraniami działacza sportowego z Kaniowa Ryszarda Gałuszki w 1954 roku została utworzona przy Klubie-Sekcja Kajakowa.
Zbudowano wówczas nad stawem „Kopalniok” obok Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia”, przy dużym zaangażowaniu ówczesnego aktywnie działającego kierownika Sekcji Kajakowej Stanisława Markla, przystań kajakową i hangar na przechowywanie kajaków. Staw ten okazał się idealnym obiektem przeprowadzania treningów oraz organizowania zawodów i turniejów kajakowych. Sekcja kajakowa przy kaniowskim klubie odnosiła wiele sukcesów na zawodach i turniejach krajowych w Polsce jak i poza granicami kraju.
Sukcesy kajakarzy z kaniowskiego klubu to zdobycie w 1968 roku na mistrzostwach Polski Juniorów rozgrywanych na jeziorze maltańskim w Poznaniu, przez Bogdana Bularza i Emila Sierackiego tytułu Mistrza Polski
na dystansach 500, 1000, 10000 metrów.
W 1969 jak i w 1970 roku ta sama dwójka kajakarzy zdobyła trzy złote medale na I Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Poznaniu.
W kategorii juniorów ogółem kajakarze z LZS zdobyli 9 tytułów Mistrza Polski,
natomiast w kategorii seniorów Emil Sieradzki 6 tytułów Mistrza Polski, a Bogdan Bularz 4 tytuły Mistrza Polski.
Do sukcesów tej dwójki kajakarzy należy również udany udział w Mistrzostwach Świata w kategorii seniorów w Meksyku i Belgradzie.
W późniejszym czasie wielu zawodników sekcji kajakowej z Kaniowa osiągało doskonałe wyniki sportowe w organizowanych zawodach, miedzy innymi Mistrzostwo Świata Juniorek w maratonie w Stockton w Wielkiej Brytanii oraz wicemistrzowskie tytuły w tej kategorii w Mistrzostwach Europy
w Gdańsku jak i w Mistrzostwach Świata w hiszpańskim Valladolid.
Oprócz wspomnianej dwójki kajakarzy, między innymi z pośród grona utalentowanych sportowców Sekcji Kajakowej kaniowskiego Klubu należy wymienić Władysławę Wojtuszek, Marię Wojtuszek, Jana Wojtuszek, Włodzimierza Polok, Andrzeja Wróbel, Stanisława Łukasika, Franciszka Kowalczyka, Mirosława Czylok, Krzysztofa Olek, Dianę Jarczok,
Monikę Pająk, Władysława Magierę, Jana Magierę, Józefa Bartyzel,
natomiast jako szkoleniowców tej dyscypliny Emila Folwarcznego i Teofila Janusza – znakomitego psychologa i pedagoga.

LZS „Przełom” Kaniów posiadał również sekcję lekkoatletyczną; jej zawodnicy między innymi Emil Wilczek rozwijali swój talent w skoku w dal oraz rzucie dyskiem. Dla posiadających zamiłowanie do gier rozwijających zdolności myślowe i poprawiające kondycję umysłową, powstała również przy klubie sekcja szachowa, z kolei dla miłośników kultury mających zainteresowania sztuką estradową zorganizowano przy klubie sekcję artystyczną.
Członkowie tej sekcji w ramach prowadzonych zajęć wystawiali sztuki teatralne w miejscowym „Domu Ludowym”, posiadającym obszerną scenę z kurtyną oraz sporą powierzchnię przeznaczoną dla widowni. Przedstawienia te cieszyły się dużą oglądalnością mieszkańców Kaniowa, jak i okolicznych miejscowości. Nauczycielem i reżyserem amatorskich przedstawień teatralnych był znany działacz kultury Franciszek Adamski. Na scenie w Kaniowie można było zobaczyć między innymi takie spektakle jak: Moralność Pani Dulskiej”,
„Pod Leśnym Krzyżem” czy „Kłopoty Sportowca”.
Aktorzy kaniowskiej sekcji artystycznej zapraszani byli również do wystawiania sztuk teatralnych w innych miastach i wioskach.

Członkami sekcji artystycznej, którzy zasłużyli się dla Klubu swoimi sukcesami to między innymi: Alodia Hańderek, Jan Hańderek, Henryk Kołodziejczyk, Stanisław Markiel, Kazimierz Gałuszka, Ryszard Gałuszka, Helena Iwanicka, Eugeniusz Wójcikiewicz, Stanisława Furczyk, Józefa Gałuszka.

W 1979 roku staraniami głównie Stanisława Stwory i Alojzego Gandora została utworzona przy LZS „Przełom” Kaniów Sekcja Wędkarska. Wkładem własnych sił członkowie sekcji zbudowali stawy hodowlane, w większości na terenach szkód górniczych oraz zalewiskach po eksploatacji żwiru przez wirownię i po ich odrestaurowaniu utworzyła na nich akweny wodne, zarybiając wszystkie.
Sekcja Wędkarska działająca przy kaniowskim Klubie „Przełom” oprócz typowo zajmowania się dziedziną wędkowania, organizowała dla swoich członków sekcji i mieszkańców Kaniowa zawody wędkarskie, imprezy – a główna to współorganizowanie corocznie hucznie obchodzonej uroczystości Święta Karpia przyciągającej na tereny rekreacyjne w Kaniowie wielu mieszkańców Kaniowa i okolicznych miejscowości.
Święto Karpia zostało zainicjowane na pamiątkę wyhodowania przez Adolfa Gascha, hodowcy ryb z Kaniowa, własnej odmiany karpia, za którego zdobył złoty medal w 1880 roku na międzynarodowej wystawie rolniczej w Berlinie. Najwięcej przedstawicieli gatunku tego karpia hodowano jednak w Kaniowie i okolicznych miejscowościach, dlatego następnie karpia nazwano Kaniowskim Karpiem Królewskim.
Upamiętniając to wydarzenie, w 2002 roku, staraniami działaczy Klubu i władz samorządowych na terenach rekreacyjnych w Kaniowie został wzniesiony pomnik poświęcony Adolfowi Gaschowi oraz wyhodowanemu przez niego Karpiowi z Kaniowa. Zasłużeni działacze tej sekcji oprócz wcześniej wymienionych to między innymi: Józef Brosz, Eugeniusz Wojtuszek , Jan Maroszek, Adolf Brosz, Edward Góra , Kazimierz Gałuszka, Mieczysław Stwora, Józef Jałowiec, Stanisław Markiel, Franciszek Kędzior, Ryszard Stolarski, Józef Gęszka, Mariusz Wojtuszek, Roman Sas, Piotr Gałuszka, Dominik Malinowski i wielu innych członków Sekcji Wędkarskiej Klubu.

W 1990 roku staraniami Kazimierza Polaka, Władysława Janeczki i Karola Ryszki założono przy LZS „Przełom” Kaniów „Klub Kibica”. Jego członkowie uchwalili, że ich zadaniem będzie wspieranie klubu sportowego ze składek członkowskich Klubu Kibica oraz wykonywanie prac społecznych na rzecz LZS „Przełom”. Pierwszym wykonanym zadaniem Klubu Kibica było wybudowanie zadaszonej trybuny stadionu na około 90 miejsc siedzących, wykonano również część ogrodzenia boiska od strony północnej. W następnych latach członkowie Klubu Kibica wykonali stojaki na rowery, podwyższyli piłkochwyty siatkowe za bramkami, wykonali obok pawilonu sportowego stoły tarasowe, ławki oraz lampę oświetleniową trzyramienną. Zbudowano dwie bramki na boisku treningowym wraz z drenażem przedpola bramkowego.
Z kolei na okoliczność uroczystości 50-lecia istnienia Klubu Sportowego członkowie Klubu Kibica zbudowali na stadionie budynek – tzw. „Spikerkę”,
z pomieszczeniami na parterze dla sędziów, natomiast na jego piętrze
z pomieszczeniem dla członków Klubu Kibica oraz spikera komentującego zawody i imprezy organizowane na stadionie.
Dzięki społecznemu zaangażowaniu członków Klubu Kibica w różne prace wykonywane na rzecz LKS „Przełom”, wizerunek obiektu sportowego klubu jest upiększany i utrzymywany w należytym stanie, co tym samym przynosi oszczędności finansowe dla Klubu. Pierwszym kierownikiem Klubu Kibica został Kazimierz Polak, następnie Karol Ryszka, Antoni Olek, a obecnie funkcję tą pełni zasłużony działacz „Przełomu” Antoni Wojsław. Warto nadmienić iż członkiem Klubu Kibica jest również proboszcz kaniowskiej parafii ksiądz kanonik Janusz Tomaszek, wspierający Klub również i potrzebną posługą duchową.
Klub Kibica został uhonorowany przez Starostów Bielskich, Panów Jacka Falfusa i Andrzeja Płonkę pucharami za znaczący wkład członków Klubu Kibica na rzecz sportu.
W roku 1997 został zarejestrowany w Polskim Związku Kajakowym Uczniowski Klub Sportowy „SET” Kaniów, działający przy Szkole Podstawowej w Kaniowie, specjalizujący się w grze sportowej kajak-polo. Na zasadzie porozumienia obydwu klubów, LKS „Przełom” Kaniów przekazał cały posiadany sprzęt kajakowy nowo powstałemu klubowi kajakowemu i tym samym zakończyła działalność Sekcja Kajakowa przy LKS „Przełom” Kaniów.

Lata kolejne, dzięki staraniom ówczesnego prezesa klubu Edwarda Jonkisza, zapisały się również w historii klubu kaniowskiego wieloma przeprowadzonymi inwestycjami, między innymi: kapitalny remont boiska, rozbudowa pomieszczeń gospodarczych oraz szatni dla zawodników, budowa boiska treningowego wraz z jego oświetleniem, ogrodzeniem i piłkochwytami.

W 2014 roku uroczyście obchodzono jubileusz 65-lecia istnienia Klubu Sportowego w Kaniowie. Rok jubileuszowy zapisał się w klubie wieloma zorganizowanymi imprezami sportowymi, również i zawodnicy poszczególnych drużyn odnieśli wówczas sukcesy w swoich piłkarskich grupach rozgrywkowych.

Dnia 07.02.2015 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ludowego Klubu Sportowego „Przełom” Kaniów. Zanotowano na tym zebraniu rekordową frekwencję. Oprócz wyboru nowego Zarządu Klubu, podjęto na zebraniu stosowne uchwały skutkujące odłączeniem od LKS „Przełom” Kaniów należącej do klubu Sekcji Wędkarskiej. Dotychczasowi członkowie tej sekcji postanowili zarejestrować swoją odrębną strukturę pod nazwą „Stowarzyszenie Wędkarskie Kaniowski Karp Królewski”.

Wiosną 2015 roku staraniami nowego Zarządu Klubu z jego prezesem Grzegorzem Wieczorkiem, został przeprowadzony remont budynku klubu sportowego.
Podczas przeprowadzonego remontu wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z piecem, instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną oraz wykonano remont kapitalny pomieszczeń szatni i łaźni dla zawodników oraz pomieszczeń gospodarczych.
Również w 2015 roku po podjęciu stosownych uchwał zarządu Klubu, została uporządkowana ewidencja członków LKS „Przełom” Kaniów.
Każdy członek Klubu po wypełnieniu określonej przepisami deklaracji członkowskiej, otrzymał Legitymację Członka LKS „Przełom” Kaniów, tym samym od tego momentu w szeregi Klubu, oprócz osób funkcyjnych zrzeszonych w sekcjach Klubu, do których od tego czasu na zasadach honorowych należy również Klub Kibica, mogą wstępować wszyscy chętni sympatyzujący z LKS „Przełom” i chcący wspierać Klub swoją społeczną pracą.
Pierwszym członkiem nie funkcyjnym i nie zrzeszonym w sekcjach naszego Klubu został Kamil Kołodziejczyk pomagający na bieżąco Klubowi w pracach graficzno-informatycznych.
W późniejszym czasie do grona członków „Przełomu” niezrzeszonych w sekcjach dołączyły Panie: Izabela Byrska, Iwona Jonkisz, Mirosława Maślanka
i Zofia Góra, wkładające niezwykle znaczącą swoją społeczną pracę w rozwój
i bieżącą działalność LKS „Przełom” Kaniów.

W czerwcu 2015 roku przypadły obchody 25-lecia powstania Klubu Kibica. Wyrażono sporo serdecznych podziękowań pod adresem członków Klubu Kibica, za ich działania na rzecz kaniowskiego klubu i krzewienia sportu. Oddzielnie podziękowania skierowano do jednego z założycieli Klubu Kibica i działacza społecznego w wielu dziedzinach, również i sportowych, obecnego na uroczystości, wówczas 86-letniego Karola Ryszki honorując go pucharem, odznaczeniami oraz kwiatami i pamiątkami.
W 2015 roku na zebraniu Zarządu Klubu podjęto stosowne uchwały, w wyniku których będzie możliwe nadanie tytułu Honorowego Członka LKS „Przełom” Kaniów w dowód wdzięczności długoletnim najbardziej zasłużonym jego członkom.
Zatwierdzenie przewidzianych przepisami uchwał docelowo przyniosło skutek nadania tytułu Honorowego Członka LKS „Przełom” Kaniów wybitnie zasłużonym jego członkom w osobach: Karol Ryszka, Mieczysław Kaganiec, Mieczysław Stwora i Stanisław Stwora. Utytułowani otrzymali Legitymacje Honorowego Członka LKS „Przełom” Kaniów oraz pamiątkowe statuetki.
W roku 2018 w dowód wdzięczności za wybitne zasługi na rzecz Klubu tym samym zaszczytem uhonorowani zastali: Czesław Tomala, Eugeniusz Furczyk, Marian Antos, Edward Jonkisz i Franciszek Radzik.
Zasługi dla klubu Honorowych jego członków są ogromne, aby je wszystkie wymienić, trzeba by poświęcić sporo czasu. Dlatego Zarząd postanowił,
że przyznawany tytuł Honorowego Członka LKS „Przełom” Kaniów będzie następstwem tych wszystkich wybitnych zasług i jednocześnie wyznacznikiem niezmiernych podziękowań.

W 2016 roku po ciężkiej chorobie zmarł Pan Karol Ryszka.
Zarząd Klubu na pamiątkę wybitnych zasług Pana Karola na rzecz LKS „Przełom” Kaniów uchwalił organizowanie corocznego Memoriału Sportowego Imieniem Karola Ryszki. Na mocy tej uchwały już czterokrotnie odbyły się rozgrywki sportowe upamiętniające tego zacnego działacza Klubu.
W tym samym roku przystąpiono do dalszych prac modernizacyjno-remontowych budynku klubu i jego obejścia. Odrestaurowano elewację budynku oraz kostki chodnikowe przy płycie boiska głównego.
Prace prowadziła firma Mazur na zlecenie PG „Silesia” w ramach usuwania szkód górniczych.

Staraniami wiceprezesa Klubu Łukasza Jonkisza na pozyskanie środków finansowych, celem zakupu nowych krzesełek dla kibiców, zostały wymienione wszystkie krzesełka na trybunie krytej przy głównej płycie boiska.
Ich wymiany dokonali społecznie członkowie Klubu.
Z inicjatywy prezesa Klubu Grzegorza Wieczorka corocznie od kilku już lat organizowane jest na obiekcie sportowym Klubu „Święto Sportu”,
któremu towarzyszą rozgrywki piłkarskie najmłodszych drużyn naszego klubu, drużyny seniorów, oldbojów oraz zaproszonych atrakcyjnych drużyn piłkarskich. Imprezę tę zawsze kończy festyn sportowy. Święto Sportu w 2017 i 2018 roku połączone zostało z inicjatywy z zarządu Klubu z imprezą charytatywną dla trójki chorych dzieci z sołectwa Kaniów.

W imprezę tę, oprócz działaczy Klubu zaangażowało się wielu sponsorów, charytatywnie działających instytucji oraz prywatnych osób z Paniami:
Dorotą Wojciechowską i Anną Okrutą na czele.

Corocznie organizowane są również rozgrywki piłkarskie z okazji Dnia Dziecka, turnieje dziecięce i młodzieżowe, gdzie głębokie zaangażowanie w ich organizację i przebieg mają trenerzy i kierownicy najmłodszych drużyn piłkarskich naszego klubu na czele z Mariuszem Cupriakiem, Andrzejem Opiołą, Czesławem Jonkiszem, Andrzejem Janeczko, Arturem Droździkiem, Andrzejem Furczykiem i pozostałymi działaczami Klubu.
Turniej Dzikich Drużyn, cieszący się dużą popularnością pośród sympatyków piłki nożnej, rozgrywany od kilku lat corocznie na stadionie „Przełomu”, to również inicjatywa zarządu klubu z jego obecnym prezesem na czele – pomysłodawcą turnieju.
W 2017 roku zarząd Klubu podjął decyzję o modernizacji wysłużonego już
i nie w pełni sprawnego nagłośnienia stadionowego.
Pozyskanie środków na nowy sprzęt nagłaśniający, który mógłby zapewnić należyty odbiór głosu w najistotniejszych miejscach obiektu sportowego nie był prostym zadaniem. Staraniami sekretarza zarządu Klubu Mirosława Kołodziejczyka i jednocześnie spikera meczowego, udało się zdobyć środki finansowe na zakup nowoczesnych kolumn głośnikowych spełniających idealnie swoje zadanie na obiekcie sportowym klubu. Sponsorem tej inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, natomiast doboru odpowiednich kolumn głośnikowych i ich należytego ustawienia, jak i podłączenia dokonał bezpłatnie elektronik z Kaniowa Pan Edward Knapczyk.

Wynik rozmów sekretarza Klubu z Dyrekcją PG „Silesia” doprowadził do świetnej współpracy pomiędzy oboma podmiotami. PG „Silesia” już dwukrotnie na stadionie LKS „Przełom” Kaniów organizowało dla swoich pracowników Piknik Rodzinny, natomiast zarząd klubu z kolei otrzymał zapewnienie ze strony Dyrekcji PG „Silesia” o sfinansowaniu dla Klubu następnej inwestycji jaką będzie zakup elektronicznej tablicy wyników, którą działacze Klubu zamierzają zamontować na stadionie „Przełomu” dla upamiętnienia jubileuszu 70-lecia istnienia Klubu.

Istotne dla bezpieczeństwa zadanie, jakim było zakup nowych piłkochwytów zabezpieczających ulicę i sąsiednie budynki obiektu sportowego przed możliwością przedostania się piłki poza obiekt sportowy, postawili przed sobą członkowie zarządu Łukasz Jonkisz, Grzegorz Ciućka i Grzegorz Wieczorek. Staraniem właśnie tych działaczy zakup piłkochwytów został sfinalizowany w 2018 roku, a sponsorem tej inwestycji został Artur Beniowski gospodarz Gminy Bestwina.

Należy wymienić kolejnych działaczy którzy na bieżąco swoją społeczną pracę wkładają w prowadzenie prawidłowej działalności Klubu dbając o odpowiedni stan murawy boisk, bezpieczeństwo podczas rozgrywanych meczy, stan ogólny infrastruktury itp. to między innymi Panowie: Tadeusz Bodzek, Antoni Wojsław, Jan Fajfer, Franciszek Radzik, Grzegorz Ciućka, Władysław Gwiżdż, Mateusz Tomaszczyk, Jerzy Sysło, Arkadiusz Góra.
Wszystkie te poczynania, mające na celu modernizację infrastruktury Klubu, jego uświetnianie co niesie za sobą pomoc zarządowi klubu w jego należytym prowadzeniu w okresie tak długoletniej działalności, nie byłoby możliwe bez wsparcia gospodarzy naszej gminy, miedzy innymi w ostatnich latach Panów: Stanisława Achingera, Bronisława Słonki, Antoniego Grygierca, Anatola Farugi, Stefana Wodniaka i obecnego wójta Artura Beniowskiego, sołtysów sołectwa Kaniów w ostatnich latach, między innymi Panów:
Jana Jaszka, Franciszka Wyrobka, Marii Wiktorow, Henryka Kołodziejczyka, Wiesława Pietraszko, Edwarda Jonkisza i obecnego sołtysa Marka Pękali,
jak również wszystkich samorządowców, w szczególności radnych gminnych
z Kaniowa z Panem Jerzym Zużałkiem na czele byłym wieloletnim Przewodniczącym Rady Gminy w Bestwinie, i jednocześnie działaczem LKS „Przełom” Kaniów w minionych latach, Starostów Bielskich Panem posłem Jackiem Falfusem i obecnym Starostą Bielskim Panem Andrzejem Płonką, radnych powiatowych z byłym radnym Panem Józefem Maziarzem na czele – obecnym skarbnikiem Klubu oraz wieloma osobami sprawującymi funkcje samorządowe w przeszłości i w czasie teraźniejszym.
Przychylność działaczy lokalnych struktur organizacyjnych do których piłkarski Klub należał przez kilkudziesięcioletnią swoją działalność, zapisała się również znacząco pozytywnie w historii kaniowskiego Klubu, między innymi z Okręgowym Śląskim Związkiem Piłki Nożnej i obecnym prezesem Panem Henrykiem Kulą na czele, prezesem Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Panem Czesławem Biskupem na czele, prezesem Podokręgu Bielsko-Biała Panem Romanem Kubieniec oraz Śląskim Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych z jego prezesem Panem Andrzejem Sadlokiem na czele, Biurem Promocji Powiatu Bielskiego w dziedzinie kultury, sportu i turystyki z Panem Czesławem Pszczółką na czele, jak również z Wydziałem Gier i Dyscypliny Okręgowego Związku Piłki Nożnej z jej przewodniczącym Panem Marianem Antosem na czele – jednocześnie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej LKS „Przełom” Kaniów.
W obecnej chwili klub sportowy posiada Sekcję Piłki Nożnej w skład której wchodzą: Drużyna Seniorów, Drużyna Trampkarzy, Drużyna Młodzików, Drużyna Żaków, Drużyna Skrzatów i Drużyna Olbojów oraz na zasadach honorowych Sekcję Klubu Kibica.

Społecznie pracujący zarząd klubu w oparciu o Statut Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „Przełom” Kaniów, oraz przyjęty plan działanie na każdy kolejny rok, stara się pozyskać środki finansowe na zapewnienie wszystkich potrzeb, które są niezbędne dla bezpiecznego, prawidłowego oraz określonego przepisami funkcjonowania klubu. Pomoc swoją oferuje wiele osób i instytucji, których nie sposób jest wymienić, jednak do tej pory głównym źródłem pozyskiwania pieniędzy na działalność klubu jest Urząd Gminy w Bestwinie.
Kolejnym znaczącym sponsorem klubu jest Gminne Centrum Kultury w Bestwinie z jej dyrektorem Panem Grzegorzem Boboniem – jednocześnie członkiem Klubu Kibica „Przełomu”.

Mieszkańcy Kaniowa wspierają klub finansowo poprzez składanie dobrowolnych datków podczas rozprowadzania przez zarząd klubu kalendarzy klubowych.

Firmy dysponujące sprzętem, którym można wykonać niezbędne prace na obiekcie klubowym, lub firmy posiadające materiał do wykonania tych prac, często nieodpłatnie lub za symboliczną cenę wykonują usługi dla klubu wspierając w ten sposób jego działalność.
Do firm wspierających w ostatnich latach Ludowy Klub Sportowy „Przełom” Kaniów, między innymi należy zaliczyć: wymieniane wcześniej Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia”, Firmę „BudTor” Panów Leszka i Andrzeja Kosmatych, Firmę „Kombest”, Firmę „Dom Dla Każdego” Pana Marka Głąbia, Firmy Hybro z Kaniowa, Jammak I z Kaniowa oraz Business Partners Club z Bielska-Białej, Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie, Firmę „Insekt” w Kaniowie, ”PHU Jammak II” w Bestwince, „Autotest” w Czechowicach – Dziedzicach, Cukiernię„Asteria” w Kaniowie, Firmy „Margo” w Kaniowie, PPHU„Polan” Andrzej Konarski,
BH „Podbeskidzie” w Czechowicach – Dziedzicach, „Auto-Stasz Adrian Staszczyk” w Kaniowie, PW „Maj – Jan Matura” w Czechowicach – Dziedzicach, PHU„Auto-Mar” w Czechowicach – Dziedzicach, Firmę „Mat-Bud” Mateusz Wojsław w Kaniowie, „Remonter” w Czechowicach – Dziedzicach, Gastronomię „Pizzeria Prowansja” w Kaniowie, Firmę „Cyroń” w Czechowicach – Dziedzicach, „Beko”,”Auto-Serwis Maroszek” w Kaniowie, „Auto-Kompleks Adam Mikołajczyk” w Kaniowie, „An-Mar Marcin Folwarczny” w Czechowicach- Dziedzicach, Firmę „Kamieniarstwo-Betoniarstwo Sławomir Fajfer w Dankowicach, „Bud-Ris Roman Szkorla” w Dankowicach, „Nemak” Poland w Bielsku-Białej, „Sega” Sebastian Grzywa w Kaniowie, Firmę „Auto-Gaz” Pana Marcina Hołdysa w Czechowicach-Dziedzicach, Firmę „Proecology” Państwa Roberta i Joanny Ochal,
Firme budowlaną Pana Andrzeja Kóski, Sklep „Lewiatan” Pana Adama Gawędy w Kaniowie.

Zarząd Klubu na zasadzie wręcz idealnej współpracy zawsze może liczyć w kwestii pomocy finansowej na Urząd Gminy w Bestwinie z wójtem Arturem Beniowskim na czele – jednocześnie członka LKS „Przełom” Kaniów,
jego honorowej sekcji – Klubu Kibica, oraz zawodnika drużyny Oldbojów.

Na pewno nie wymieniłem wszystkich darczyńców którzy zaoferowali pomoc dla Klubu w ostatnich latach, ale o wszystkich pamiętamy, składając im serdeczne podziękowania.

Przez cały okres działalności LKS „Przełom” Kaniów istniała i do dnia dzisiejszego prowadzi swoje rozgrywki sekcja Piłki Nożnej.
Pomimo wspaniałych sukcesów odnoszonych przez sekcje które należały do kaniowskiego Klubu, właśnie sekcja Piłki nożnej była i jest wiodącą dyscypliną naszego Klubu przyciągającą największą ilość kibiców i adeptów tej dyscypliny sportowej. Mieszkańcy Kaniowa dumni są z posiadania reprezentacji swojego sołectwa w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej oraz zdumiewającej ilości zawodników drużyn dziecięcych i młodzieżowych, rozgrywających mecze w drużynach swoich kategorii wiekowych; ich liczba na dzień dzisiejszy to około stu młodych adeptów piłkarskiej dyscypliny.
Oprócz wspomnianych wcześniej awansów drużyny Seniorów z klasy „C” do klasy „B” następnie do Klasy „A” i dwukrotnie do klasy Okręgowej, do sukcesów drużyn LKS „Przełom” Kaniów należy zaliczyć zwycięstwa i czołowe miejsca w wielu organizowanych turniejach oraz utrzymywanie się w swojej klasie rozgrywek na wysokich pozycjach.
Wraz z zawodnikami drużyny jest to oczywiście zasługa trenerów, którzy w okresie istnienia Klubu prowadzili drużynę Seniorów „Przełomu”.
Miedzy innymi do grona zasłużonych trenerów należy zaliczyć wspomnianego wcześniej Andrzeja Zdrojewicza, Andrzeja Michalskiego, który w trudnym okresie czasu podjął się również pełnienia obowiązków prezesa Klubu,
jak również trenera Wiesława Kucharskiego, który zadanie szkoleniowca pierwszej drużyny kaniowskiego klubu pełnił kilkukrotnie i przez wiele lat.
Końcem sezonu piłkarskiego 2018/2019 trener Wiesław Kucharski objął stery drużyny Seniorów ponownie.
Niemal zawsze pod jego wodzą drużyna utrzymywała się w górnej części tabeli rozgrywek, zajmując niejednokrotnie drugą jej pozycję. Trener Kucharski zawsze był i jest nadal traktowany przez Zarząd jako również działacz LKS „Przełom” Kaniów, można liczyć często na jego bezinteresowną pomoc dla klubu w różnego rodzaju pracach. Znany jest także z ufundowania nagród dla wyróżniających się zawodników w danym sezonie oraz przyczynienie się do wesołego spędzenia czasu podczas corocznie organizowanego „Zakończenia sezonu piłkarskiego”.
Z pewnością do grona zasłużonych trenerów kaniowskiego klubu piłkarskiego należałoby oprócz wcześniej wymienionych zaliczyć Andrzeja Klimańca, Zbigniewa Sysło i jeszcze wielu innych szkoleniowców prowadzących drużynę na przełomie tak wielu lat.

W większości lat istnienia Klubu, swoje rozgrywki prowadziła również drużyna Juniorów należąca do LKS „Przełom” Kaniów.
Kiedy klub prowadził swoje rozgrywki w podokręgu Tyskim, tzw. „przedmeczem” pierwszej drużyny był mecz – właśnie drużyny Juniorów, która przyporządkowana była w swojej grupie, rozgrywkom prowadzonym przez drużynę Seniorów grającej w aktualnej swojej lidze. W roku 2004, kiedy drużyna Juniorów rozgrywała mecze w lidze Juniorów Podokręgu Bielskiego, zwyciężając w swojej grupie rozgrywek, zdobyła awans do Ligi Juniorów na szczeblu Okręgu, trenerem tej zwycięskiej drużyny był wówczas Andrzej Michalski.
W ostatnich latach mocno zaangażowanym trenerem prowadzącym drużynę Juniorów, starającym się o pozyskiwanie młodych piłkarzy i szkolący ich na wysokim poziomie, był wieloletni bramkarz pierwszej drużyny, a zarazem zawsze pomocny, działacz klubu Kazimierz Kozioł.
Jak wcześniej zostało wspomniane, LKS „Przełom” Kaniów to również liczne grono najmłodszych zawodników klubu, prowadzących rozgrywki w swoich kategoriach wiekowych. Oni również odnoszą sukcesy piłkarskie, do których zaliczyć na pewno trzeba:
dwa zdobyte Puchary Wójta, trzy Puchary Prezesa Klubu, Puchar Burmistrza Czechowic-Dziedzic, wiele wygranych turniejów, w tym kilka Turniejów Mikołajkowych organizowanych przez nasz Klub.

Opierając się na statystykach prowadzonych od 1990 roku przez Pana Czesława Tomalę, Honorowego Członka LKS „Przełom” Kaniów, a w dziedzinie prowadzonych statystyk naszego klubu niezrównanego dokładnością nikomu, odnotowujemy, że najwięcej meczy w drużynie Seniorów „Przełomu” rozegrali na dzień 28 lutego 2019 roku kolejno: Tomasz Wyrobek 24.746 minut w 311 meczach, Jan Wątor 22.734 minuty w 274 meczach, Mariusz Słonina 21.273 minuty w 230 meczach, Sebastian Grzywa 18.859 minut w 252 meczach, Robert Jurczyga 15.164 minuty w 185 meczach. To pierwsza piątka zawodników mogąca poszczycić znakomitym wynikiem statystycznym w tej kategorii.

Z kolei w kategorii najlepszych strzelców bramek zapisali się zawodnicy w następującej kolejności, również na dzień 28 lutego 2019 roku:
Robert Jurczyga 151 strzelonych bramek, Dominik Domka 102 zdobyte bramki, Tomasz Piesiur 71 zdobytych goli, Krzysztof Jarosz 65 bramek strzelonych, Grzegorz Ciućka 63 razy umieścił piłkę w bramce przeciwnika, lecz tu uwaga statystyka rozpoczyna się od roku 1990, a zawodnik ten w barwach klubu występował już wcześniej, jako szósty zawodnik tej wspaniałej statystyki to Janusz Maroszek 54 zdobyte bramki dla drużyny „Przełomu”.
Statystyka Pana Czesława odnotowuje również wyróżniających się piłkarzy grających w barwach naszego Klubu. Obejmuje ona w swoim założeniu wiele osiąganych przez zawodników wyników, gdzie głównymi to długość kariery piłkarskiej, zaangażowanie piłkarskie, chęć sportowej walki na boisku, umiejętność koleżeńskiej współpracy sportowej.
Ta kategoria statystyki z pewnością mogłaby być niekończąca się, ale w jej szeregi na pewno należy zaliczyć takich piłkarzy jak:
Mieczysław Stwora, Stefan Kołodziejczyk, Józef Grzywa, Kazimierz Gałuszka,
Tadeusz Sieracki, Marian Góra z Ochmanowca, Roman Kóska z przysiółka Potoczne, Grzegorz Ciućka, Andrzej Klimaniec, Jan Wątor, Sebastian Grzywa, Tomasz Wyrobek, Mariusz Słonina, Waldemar Fluder, Roman Danek, Wojciech Czulak, Robert Jurczyga, Mateusz Grygierzec, Krzysztof Jarosz, Szymon Kóska, Wojciech Kubies czy Kornel Ryszka oraz wielu innych zawodników którzy poprzez swoją piłkarską pasję bardzo pozytywnie zapisali się w pamięci kibiców z Kaniowa.
Pan Czesław udostępnił również wykaz prezesów Klubu, którzy sprawowali swoje obowiązki chronologicznie po sobie w ostatnich latach a należą do nich: Alojzy Góra z przysiółka Nowe Domy, Roman Kóska z Ochmanowca, ponownie Alojzy Góra, Marian Tomala, następnie pełniący obowiązki prezesa Eugeniusz Furczyk, kolejny prezes to Karol Ryszka, następnym był Marian Góra z nad Wisły, dalej Leonard Kozak, Bogusław Gałuszka niepełną kadencję ze względu na swoją nagłą śmierć, w związku z zaistniałą sytuacją obowiązki prezesa pełnił wówczas do nowych wyborów Pan Czesław Tomala, kolejnym prezesem był
Pan Stanisław Kłoda, a po nim Jacek Siewniak, następnie Edward Jonkisz, później Dawid Marciński, po nim Andrzej Michalski, kolejny prezes to Łukasz Furczyk, a po nim ponownie Edward Jonkisz. Stan zdrowia Pana Edwarda przerwał pod koniec kadencji jego działalność w Klubie, wówczas obowiązki prezesa do końca kadencji pełniło dwóch członków ówczesnego zarządu, panowie Marek Pękala i Czesław Tomala.
W styczniu 2011 roku prezesem Klubu wybrano Pana Grzegorza Wieczorka, który pełni swoją funkcję do dnia dzisiejszego.
Wykaz Pana Czesława obejmuje również sekretarzy Klubu, którzy obowiązki swoje pełnili w LKS „Przełom” Kaniów w nieodległych latach, a są nimi Panowie: Eugeniusz Furczyk, Czesław Tomala, Roman Kóska, Wiesław Pietraszko, Józef Grzywa, Zdzisław Olek, Jerzy Zużałek, Marek Pękala, Grzegorz Wieczorek, Józef Maziarz i Mirosław Kołodziejczyk – obecny sekretarz zarządu Klubu.
Każdy z wymienionych w statystykach, poprzez swoje zaangażowanie znacząco zasłużył się dla LKS „Przełom” Kaniów.
Historia LKS „Przełom” Kaniów, wraz z jej obecnym wizerunkiem, działalnością i strukturą organizacyjną, którą spisałem na podstawie dostępnych materiałów, za które bardzo dziękuję, przekazów mieszkańców Kaniowa, osób związanych z kaniowskim Klubem oraz własnej wiedzy, pomimo zapisanych kilkunastu stron formatu A4, z pewnością nie zawiera dogłębnej informacji o naszym Klubie sportowym. Z pewnością brakuje również w zawartej treści wszystkich imion i nazwisk osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do świetności i należytej działalności Klubu.
Wszystkim tym osobom czy instytucjom na równi z wymienionymi, należą się od mieszkańców Kaniowa najserdeczniejsze słowa wdzięczności, mogąc szczycić się nieprzerwaną, 70-letnią działalnością w naszym sołectwie – Ludowego Klubu Sportowego „Przełom” Kaniów.

Opracował: Mirosław Kołodziejczyk
Historia Klubu została sporządzona z okazji 70-lecia LKS Przełom Kaniów i przedstawiona na uroczystych obchodach jubileuszowych w dniu 9 marca 2019 roku.