Klub kibica

Zarząd Klubu Kibica:

Kierownik – Grzegorz Ciućka (od 2021 roku)  

Sekretarz – Jan Fajfer

Skarbnik – Tadeusz Bodzek

Członkowie Zarządu:
Antoni Wojsław, Piotr Grygierzec, Marek Lis, Marian Antos

Klub Kibica powstał w 1990 roku i wspiera działalność klubu sportowego ze składek członkowskich oraz wykonuje prace społeczne na rzecz LKS „Przełom” Kaniów.

Pełen zakres działalności Klubu Kibica, jak również historia, opisane zostały w Historii Klubu.